LINK SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL TAHUN AJARAN 2020-202


UNTUK MEMULAI MENGERJAKAN SOAL SILAHKAN /TEKAN PADA SOAL SESUAI DENGAN KELAS DAN MAPEL YANG DIUJIKAN, PASSWORD AKAN DIBERIKAN OLEH PENGAWAS RUANGAN PADA SAAT UJIAN DIMULAI

MAPEL 7A 7B 7C 7D 7E 8A 8B 8C 8D 8E 9A 9B 9C 9D
B. Indo

Soal

Soal

Soal

Soal

Soal 

Soal

Soal

Soal

Soal

Soal

Soal

Soal

Soal

Soal

PKN  Soal   Soal   Soal   Soal   Soal   Soal  Soal  Soal   Soal   Soal   Soal  Soal   Soal   Soal
                             
B. Ingg Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal
Agama islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik islam, kristen, katolik
                             
IPA Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal
IPS Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal
                             
MTK Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal
PJOK Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal
                             
SBK Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal
Prakarya Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal Soal